Vodarna Kleče

Zapornico je dvignila vodarna Kleče. Sprejeli so nas v stavbi iz konca 19. stoletja, poleg katere stoji spomenik glavnemu vodovodarju, takrat še mestnemu svetniku Ivanu Hribarju, kateremu pripisujejo največ zaslug za vzpostavitev vodovodnega sistema v Ljubljani. Najprej so nam natančno predstavili vodarno Kleče in sistema dobavljanja pitne vode v Ljubljani, nato pa smo si ogledali…