Govorite preveč?

Panjske končnice so tiste lesene deščice, ki zapirajo prednji del panjev. Iz domislice, ki je pred dvesto leti omogočila preživetje marsikateremu siromašnemu slikarju, ko je bilo slikanje na panjske končnice najbolj v razmahu, je nastala izvirna ljudska umetnost, ki je posebnost slovenskega alpskega prostora. Posebnost! Slikali so različne motive, od nabožnih do domišljijskih, od lovskih,…