Smrekovec v barvah

Na jasah grebena Komen – Smrekovec prevladujejo preproge baloha ali volka, trave, ki je značilna za zakisana tla. Na drugi strani pa je ogromno tudi borovnic, še ene kisloljubne rastline. Ob in med zgoraj omenjenima raste še ena kisloljubka, jesenska vresa, ki že naznanja jesen. Od posebnežev, naštetih na poučni tabli, smo ugledali le alpsko…