Grad Turjak

Grad Turjak je prvič omenjen leta 1220 kot castrum Owersperch. Do nekje konca srednjega veka je v bojih prevladovalo hladno orožje, zato so morali biti zidovi kar se da visoki. Po potresu leta 1511 pa nekdaj srednjeveški grad postane renesančno trdnjavsko prezidan. Zaradi uveljavitve topov, ni več najpomembnejša višina, ampak debelina zidov. Na gradu Turjak…