Slana Tuzla

Ime Tuzla izhaja iz besede tuz, kar turško pomeni sol. A Osmani niso bili prvi, ki so mesto poimenovali po bogatem naravnem bogastvu tega prostora. Kakih 1500 let prej so Rimljani tu zgradili mesto Salines. Prva pisna omemba mesta je iz leta 950, ko mesto, še vedno pod nazivom Salinaes, omeni bizantinski cesar Konstantin VII.…