Molčečnik

Najlepša palača Starega trga je nedvomno t. i. Schweigerjeva hiša. Njen tedanji lastnik, tajnik pri deželnem sodišču Franz Carl Schweiger pl. Lerchenfeld, je dal stavbo v drugi polovici 18. stoletja temeljito prezidati. Nalogo je zaupal mestnemu arhitektu Candidu Zullianiju, ki je na fasado podpisal lastnika. Nad balkonom s kovano ograjo, tik pod streho, sta na…