Rimske spolije

V zidovih Ljubljanskega gradu lahko opazite tudi nekaj kamnov, ki so bili nekdaj del Emone. Najlažje jih boste našli na zunanji strani Peterokotnega stolpa, nad obrambnim jarkom. Na zgornji fotografiji vidite zgoraj rimski nagrobnik, spodaj desno pa majhen stebriček. Na drugi strani vogala je lepo viden kamen z vklesanim napisom INFR, ki je označeval grobne…