Mali plac

Na Ljubljanskem Barju je pri Bevkah ohranjeno barje, kot je bilo nekoč. In bilo je edino nižinsko visoko barje v Sloveniji. Miniaturno barje poimenovano Mali plac ni bilo nikoli povezano z ostalim barjem, saj je pet metrov nad njegovo površino, kar je vsekakor botrovalo njegovi ohranjenosti do dandanašnjega. V visoki travi se skriva marsikatera žival.…

Glagolica

Po staroslovanski besedi glagolati, ki pomeni govoriti, se je prijel izraz glagolica pisave, ki si jo je izmislil Ciril – taisti Ciril, ki ga ponavadi omenjamo skupaj z bratom Metodom. Ciril naj bi verjel, da je potrebna nevtralna pisava v takrat že razburkanem obdobju razhajanja rimskega in grškega sveta. Pri papežu je leta 868 dobil…

Bašćanska ploča

Eden izmed večjih kulturnih spomenikov Krka je Baška plošča, najdena v cerkvi Sv. Lucije v Jurandvoru blizu Baške, na jugu otoka. Gre za kamnito pregrado, ki je v cerkvi ločevala duhovništvo od preostalega ljudstva, z vklesanim zapisom v glagolici. Ta velja za enega prvih zapisov v hrvaščini in datira v leto 1100. V cerkvi je seveda le kopija,…