Črni Kal

Črni Kal pozna cela Slovenija! Najsi bo zaradi zastojev, ki so se nekoč dogajali ob trumah avtomobilov, namenjenih proti Primorju, najsi bo zaradi najdaljšega (dolžina 1065 m) in največjega premostitvenega objekta na slovenskem cestnem omrežju, ki je odrešil prej omenjene travme. . Redko kdo, razen verjetno vseh plezalcev, pa se je po vasici tudi potikal.…